RIS ID

94345

Publication Details

Pham, T. (2014). Thực thi Công ước Quyền trẻ em ở Việt Nam:Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội. NGHIEN CUU LAP PHAP, (18 : 274), 14-25.

Link to publisher version (URL)

NGHIEN CUU LAP PHAP

Abstract

Giới thiệu chung

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) và chế tài hình sự hay hình phạt là những vấn đề cơ bản và không thể thiếu trong cả hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế, thể hiện quan điểm và cách thức xử lý người phạm tội, cũng như các biện pháp bảo vệ trật tự xã hội, an toàn công cộng và quyền con người. Việc xác định những giới hạn độ tuổi chịu TNHS thích hợp, đặc biệt là tuổi tối thiểu luôn là vấn đề khó khăn khi xây dựng chính sách hình sự ở mỗi quốc gia cũng như các điều ước và hướng dẫn chung trong cộng đồng quốc tế.

Share

COinS