Title

Soshukoku no Manazashi: Shikaku Bunka ni Mirareru Modan Garu

RIS ID

32864

Publication Details

Mackie, V. C. 2010, 'Soshukoku no Manazashi: Shikaku Bunka ni Mirareru Modan Garu', in T. E.. Barlow, S. Hiroko & I. Ruri (eds), Modan Garu to Shokuminchiteki Kindai: Higashi Ajia ni okeru Teikoku, Shihon, Jenda, Iwanami, Tokyo. pp. 91

Please refer to publisher version or contact your library.

Share

COinS